^
<

LUTRON

LUNATONE

RTI

LUXUL

ORIGIN ACOUSTICS

CASATUNES

ATOHM

FUTURE AUTOMATION

תכונות משותפות לכל הנגנים:
• הנגן יכול לנגן מוזיקה/רדיו משרותי אינטרנט רבים כגון Tidal ,Spotify ,TuneIn
• שליטה אלחוטית מכל מכשיר מבוסס ios ו- Android ומכל דפדפן אינטרנטי
• יכולת ניהול עצמאי של ציודי הגברה, רסיברים ומטריצות הפצת מוזיקה של כל היצרנים הגדולים
• דרייבר דו-כיווני מלא ל - RTI
• בעל מטריצה פנימית מובנית

CT-1

שרת מוזיקה 1 יציאה אנלוגית, תמיכה בחדר מחווט בודד אפשרות לשליחת AirPlay ישירות לחדר המחווט, בנוסף תמיכת AirPlay ב - 3 חדרים אלחוטיים (סה"כ עד 4 חדרים) מספק 1 נגן לוגי פנימי של מוסיקה

CT-2

שרת מוזיקה 2 יציאות אנלוגיות, תמיכה בעד 2 חדרים מחווטים אפשרות לשליחת AirPlay ישירות לכל החדרים המחווטים, בנוסף תמיכת AirPlay ב - 3 חדרים אלחוטיים (סה"כ עד 5 חדרים) מספק 2 נגנים לוגיים פנימיים של מוסיקה

CT-3

שרת מוזיקה 3 יציאות אנלוגיות, תמיכה בעד 3 חדרים מחווטים אפשרות לשליחת AirPlay ישירות לכל החדרים המחווטים, בנוסף תמיכת AirPlay ב - 5 חדרים אלחוטיים (סה"כ עד 8 חדרים) מספק 3 נגנים לוגיים פנימיים של מוסיקה דיסק פנימי בנפח 320GB לאחסון של קבצי מוזיקה פרטית

CT-4+

שרת מוזיקה 4 יציאות אנלוגיות + 1 יציאה אופטית תמיכה בעד 5 חדרים מחווטים אפשרות לשליחת AirPlay ישירות לכל החדרים המחווטים, בנוסף תמיכת AirPlay ב - 5 חדרים אלחוטיים (סה"כ עד 10 חדרים) מספק 5 נגנים לוגיים פנימיים של מוסיקה +1 קלט סטריאו אנלוגי חיצוני דיסק פנימי בנפח 1TB לאחסון של קבצי מוזיקה פרטית כולל כרטיס עם 4 טריגרים לשליטה על מגברים וציודים אחרים

CT-8+

• שרת מוזיקה 8 יציאות אנלוגיות + 1 יציאה אופטית תמיכה בעד 9 חדרים מחווטים • אפשרות לשליחת AirPlay ישירות לכל החדרים המחווטים, בנוסף תמיכת AirPlay ב - 5 חדרים אלחוטיים (סה"כ עד 14 חדרים) • מספק 9 נגנים לוגיים פנימיים של מוסיקה +2 קלט סטריאו אנלוגי חיצוני (ניתן להאזין ל - 11 שירים שונים בו זמנית בחדרים שונים) • דיסק פנימי בנפח 1TB לאחסון של קבצי מוזיקה פרטית • כולל כרטיס עם 4 טריגרים לשליטה על מגברים וציודים אחרים

CT-12

• שרת מוזיקה 12 יציאות אנלוגיות, תמיכה בעד 12 חדרים מחווטים • אפשרות לשליחת AirPlay ישירות לכל החדרים המחווטים, בנוסף תמיכת AirPlay ב - 10 חדרים אלחוטיים (סה"כ עד 22 חדרים) • מספק 12 נגנים לוגיים פנימיים של מוסיקה +4 קלט סטריאו אנלוגי חיצוני (ניתן להאזין ל - 16 שירים שונים בו זמנית בחדרים שונים) • דיסק פנימי בנפח 1TB לאחסון של קבצי מוזיקה פרטית • כולל כרטיס עם 4 טריגרים לשליטה על מגברים וציודים אחרים

CT-16

• שרת מוזיקה 16 יציאות אנלוגיות, תמיכה בעד 16 חדרים מחווטים • אפשרות לשליחת AirPlay ישירות לכל החדרים המחווטים, בנוסף תמיכת AirPlay ב - 10 חדרים אלחוטיים (סה"כ עד 26 חדרים) • מספק 16 נגנים לוגיים פנימיים של מוסיקה +5 קלט סטריאו אנלוגי חיצוני (ניתן להאזין ל - 21 שירים שונים בו זמנית בחדרים שונים) • דיסק פנימי בנפח 1TB לאחסון של קבצי מוזיקה פרטית • כולל כרטיס עם 4 טריגרים לשליטה על מגברים וציודים אחרים

CT-20

• שרת מוזיקה 20 יציאות אנלוגיות, תמיכה בעד 20 חדרים מחווטים • אפשרות לשליחת AirPlay ישירות לכל החדרים המחווטים, בנוסף תמיכת AirPlay ב - 10 חדרים אלחוטיים (סה"כ עד 30 חדרים) • מספק 20 נגנים לוגיים פנימיים של מוסיקה +6 קלט סטריאו אנלוגי חיצוני (ניתן להאזין ל - 26 שירים שונים בו זמנית בחדרים שונים) • דיסק פנימי בנפח 1TB לאחסון של קבצי מוזיקה פרטית • כולל כרטיס עם 4 טריגרים לשליטה על מגברים וציודים אחרים

CT-24

• שרת מוזיקה 24 יציאות אנלוגיות, תמיכה בעד 24 חדרים מחווטים • אפשרות לשליחת AirPlay ישירות לכל החדרים המחווטים, בנוסף תמיכת AirPlay ב - 10 חדרים אלחוטיים (סה"כ עד 34 חדרים) • מספק 24 נגנים לוגיים פנימיים של מוסיקה +7 קלט סטריאו אנלוגי חיצוני (ניתן להאזין ל - 31 שירים שונים בו זמנית בחדרים שונים) • דיסק פנימי בנפח 1TB לאחסון של קבצי מוזיקה פרטית • כולל כרטיס עם 4 טריגרים לשליטה על מגברים וציודים אחרים

info@globalquality.co.il         פקס: 09-9538788         טלפון: 09-9538777         גלגלי הפלדה 6 הרצליה פיתוח